Disclaimer voor www.Defoodspot.nl

Algemeen

De Foodspot Evenementconcepten (Kamer van Koophandel 72589566), hierna te noemen De Foodspot, verleent u hierbij toegang tot www.Defoodspot.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Foodspot en derden zijn aangeleverd. De Foodspot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Foodspot.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Foodspot.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Foodspot. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Foodspot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright

Vrijwel alle informatiedragers op deze website is copyright De Foodspot. Enkele hiervan zijn op het internet gevonden. Er is zo goed mogelijk geprobeerd de herkomst en eventuele copyright daarvan te achterhalen. Dat is niet altijd gelukt. Als u meent dat er informatiedragers op deze website staan waarop u copyright heeft, laat ons dat dan even weten dan overleggen we hoe verder.